FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA SZKOLENIE

ODNOWIENIE UPRAWNIEŃ
WEBINAR - WRZESIEŃ 2021


Zapraszamy na szkolenie i odnowienie uprawnień do serwisowania urządzeń fiskalnych Novitus.

Uczestnicy szkolenia zostają zgłoszeni do bazy autoryzowanych serwisantów Novitus w Repozytorium Ministerstwa Finansów.Termin i miejsce szkolenia: 17 września, godz. 10.00-12.30:
Ilość dostępnych miejsc: 23 z 700


Dane osoby zgłaszającej:


Zaznacz osoby, które chcesz zgłosić do odnowienia uprawnień:
Uwaga! Adres email powinien być indywidualny dla każdego uczestnika szkolenia.
1
Jan Testowy

zgłaszam tę osobę na szkolenie
do odnowienia uprawnień

już u nas nie pracuje

rezygnuje z odnawiania uprawnień

Podaj osoby ze swojej firmy, które chcą wziąć udział w szkoleniu i określ w jakim charakterze będą uczestniczyli w tym szkoleniu.


1

zgłaszam tę osobę na szkolenie
celem przyznania uprawnień

ma aktualne uprawnienia,
uczestniczy w szkoleniu jako słuchacz


2

zgłaszam tę osobę na szkolenie
celem przyznania uprawnień

ma aktualne uprawnienia,
uczestniczy w szkoleniu jako słuchacz


3

zgłaszam tę osobę na szkolenie
celem przyznania uprawnień

ma aktualne uprawnienia,
uczestniczy w szkoleniu jako słuchaczUwagi:

Koszt netto odnowienia lub przyznania uprawnień dla jednego serwisanta wynosi:

  • 80 zł - odpłatność promocyjna
  • 260 zł - odpłatność normalna
  • 175 zł - pakiet serwisanta /dotyczy tylko nowych serwisantów/
Szczegółowe informacje dotyczące odnowienia uprawnień i kosztów zawarte są w Regulaminie.


Zapoznałem się z Regulaminem.

Oświadczam, że zgodnie z zawartą z COMP S.A. Oddział Novitus umową o współpracy w zakresie handlu i serwisu, jestem osobą odpowiedzialną za realizację praw i obowiązków wynikających z tej Umowy.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych wprowadzonych do powyższego formularza oraz danych osobowych serwisantów zgłaszanych do udziału w szkoleniu jest COMP S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul.Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, KRS; 0000037706, REGON: 012499190, NIP: 5220001694. Inspektorem ochrony danych w COMP S.A. jest Pan Mikołaj Franas e-mail iod@comp.com.pl nr tel. służbowego +48 691728811. Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych w związku ze współpracą z COMP S.A. Oddział Nowy Sącz - NOVITUS Centrum Technologii Sprzedaży udzielane są także za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej rodo@novitus.pl. Przekazane nam dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków ustawowych wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.04.2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. Poz. 816 z 2019 r., podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. C Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO) oraz w celu zrealizowania przez COMP S.A serwisu urządzeń fiskalnych i wykonania umowy (podstawa prawna z art. 6 ust.1 lit B RODO). Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do nawiązania i prowadzenia współpracy z COMP S.A.

Oświadczam, że zgłaszane osoby zapoznały się z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29.04.2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. Poz. 816 z 2019 r.), oraz polityką prywatności dla serwisantów dostępną na https://novitus.pl/polityka-prywatnosci.